Bezpečnostná trieda III.

Kúpiť dvere s vyššou bezpečnostnou triedou sa naozaj oplatí.

Vysoká bezpečnosť vášho domova

Bezpečnostnú triedu dverí Securido sme zvýšili z druhej na tretiu, aby sme zlepšili bezpečnosť vašich domácnosti. Skúšky boli absolvované v skúšobni CERTEST s.r.o. Žilina, kde bol vydaný Certifikát č. 00469/2017 následne bol vydaný Certifikát aj od NBÚ (Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky č. T11-31/2017).

Pre maximálnu bezpečnosť vášho domova sú vchodové dvere certifikované v triede III. a sú dodávané ako jeden celok s bezpečnostným rámom.

Spoľahlivosť v zabezpečení domácnosti

Bezpečnosť dverí závisí okrem ich konštrukcie a materiálu aj od toho, či tvoria s bezpečnostnou zárubňou jeden celok. Väčšina dverí na trhu sa predáva ako bezpečnostné dvere, sú však nestabilné, nevystužené a vyrobené z tenkých materiálov.

V tomto prípade platí, že čím viac výsuvných bodov dvere majú, tým sú menej bezpečné. Preto nie je potrebné vyberať dvere podľa počtu bezpečnostných bodov. Dôležité je zvážiť konštrukciu dverného krídla a zárubne, použité materiály, výplň, vlastnosti dverí vrátane ich tesnosti, nepriezvučnosti, požiarnej a dymovzdornosti a pod.

Cena napovedá o ich kvalite

Lacné bezpečnostné dvere sú väčšinou na úkor kvality. Len kvalitné materiály a technológie zaručia, že vaše bezpečnostné dvere budú spĺňať všetky dôležité kritériá. V tomto prípade je nemožné oklamať cenu, ak majú byť dvere namontované odborne a kvalitne. Naša spoločnosť zamestnáva kvalifikovaných pracovníkov a používa kvalitné materiály.

Bezpečnosť domova je najlepšia investícia

Zlodej sa zvyčajne dostane do budovy vstupom cez nechránené okno, hlavné vchodové dvere, vstup do chodby alebo zadné dvere. Pre zabezpečenie prvotriednej ochrany Vášho domova je nevyhnutné vykonať mechanické úpravy zabezpečenia a posilniť rizikové miesta, akými sú okná a vchody. Tradičné bezpečnostné postupy zahŕňajú použitie uzamykacích mechanizmov a ochranných dverí. Výmenou vašich súčasných dverí za novší model môžete nielen ochrániť svoju rodinu a majetok, ale tiež profitovať z funkcií, ako je požiarna odolnosť a izolácia. Každý nový blok vyžaduje bezpečnostné dvere, ktoré musia spĺňať minimálne bezpečnostné požiadavky stupňa III.

Lacné bezpečnostné dvere vs. kvalita a prevedenie

Dvere Securido sú cenovo dostupné a spoľahlivé riešenie zabezpečenia domácnosti. Nielen kvôli dostupnej cene, ale aj kvôli dizajnu a rozmanitosti možností, z ktorých si môžete vybrať.

Bezpečnostné dvere Securido

Kvalita bezpečnostných dverí Securido
spĺňa nasledovné parametre

CERTIFIKÁTY - by mala mať každá spoločnosť, zaoberajúca sa výrobou a montážou bezpečnostných dverí. Certifikáty by mali byť platné a v jazyku krajiny, kde sa bezpečnostné dvere predávajú. Naša spoločnosť vlastní certifikáty od Národného bezpečnostného úradu na bezpečnostné kovanie, od Národného bezpečnostného úradu na bezpečnostnú triedu, Certifikát bezpečnostnej triedy odolnosti proti vlámaniu podľa STN P ENV 1627 na bezpečnostné dvere a na bezpečnostné kovanie, Certifikát Skúšobného laboratória autorizovaného Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR – Index zvukovej nepriezvučnosti. Sme vlastníkom LICENCIE na prevádzkovanie technickej služby vydaným Krajským riaditeľstvom policajného zboru v NR, a Certifikát zhody o požiarnej odolnosti, vydanou spoločnosťou FIRES.

BEZPEČNOSTNÁ ZÁRUBŇA - by mala tvoriť jeden „celok“ s bezpečnostnými dverami a jednoznačne by sa bezpečnostné dvere nemali montovať do pôvodnej zárubňu, aj keby bola zaliata. Pôvodná zárubňa jednoducho nie je konštrukčne stavaná na ťažké bezpečnostné dvere. Zárubňa musí byť riadne ukotvená a následne zvyšný priestor vyplnený nízkoexpanznou protipožiarnou PU penou TITAN PROFESSIONAL B1, aby boli zabezpečené tepelnoizolačné aj hlukové vlastnosti. Zárubňa ako aj celé bezpečnostné dvere by mali byť namontované odborníkmi, mali by byť použité kvalitné materiály a na montáž by sa automaticky mala vzťahovať podľa zákona dvojročná záruka.

KVALITNÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE A VLOŽKA - presvedčte sa, že aj bezpečnostné kovanie je certifikované, či už samostatne alebo spolu s dverami. Pokiaľ je certifikované samostatne, malo by byť o jednu bezpečnostnú triedu vyššie ako je bezpečnostná trieda dverí. Bezpečnostná cylindrická vložka by mala byť s ochranou proti odvŕtaniu telesa valca vložky. Vložka tvorí dôležitú súčasť bezpečnostných dverí a jej výber ovplyvňuje celkovú kvalitu zabezpečenia, preto je nutné venovať jej výberu dostatočnú pozornosť. Mali by byť odolné voči odvŕtaniu, proti vytrhnutiu bubienka, odolnosť proti odleptaniu, proti rozlomeniu, vyplanžetovaniu a odolné proti nelegálnej výrobe kľúčov.

SERVIS A ZÁRUKA - Predať a namontovať bezpečnostné dvere znamená zanechať po sebe svoju značku a niesť zodpovednosť. Bohužiaľ, musíme konštatovať, že na trhu je veľa predajcov bezpečnostných dverí, po ktorých sa do roka takpovediac zľahne zem. Zákazníci sa potom na neexistujúcich číslach domáhajú reklamácie, ale bohužiaľ s neexistujúcou firmou sa človek ťažko dohodne. Seriózny výrobca a predajca bezpečnostných dverí automaticky zabezpečuje záručný a pozáručný servis. Naša spoločnosť zabezpečuje aj 24/7 NON STOP servis vrátane víkendov a sviatkov, ktorý poskytuje pri zabuchnutí, poruche alebo strate kľúčov.

Čo zahŕňa cena bezpečnostných dverí?

Bezpečné bývanie, ktoré nezaťaží váš rodinný rozpočet.
Cena dverí zahŕňa všetky bezpečnostné prvky, 
vrátane bezpečnostnej zárubne.

 • celokovové, bezpečnostné protipožiarne krídlo dverí
 • nová bezpečnostná zárubňa vo farbe dverí nerezová prahová doska
 • III. bezpečnostná trieda - certifikované NBU SR
 • 9 bodový bezpečnostný systém
 • bezpečnostné kovanie s ANTIPANIC systémom – uzamykanie a odomykanie dverí zvnútra bez použitia kľúča
 • bezpečnostná vložka SECURIDO 6 kľúčov 
  (+2 montážne)
 • priezorník
 • tepelná a zvuková izolácia (39 dB)

Rez bezpečnostných dverí

 • Celokovové bezpečnostné dvere s  ľavou a pravou orientáciou otvárania s rozmermi:
  - výška = 1950 mm,
  - šírka = 800, 900 mm
 • Špeciálna bezpečnostná zárubňa vyrobená z oceľového platne na požadovanú hrúbku stavebnej priečky 100 mm a 150 mm
 • 180° panoramatický priezorník.
 • Bezpečnostné kovanie so systémom ANTI PANIC - špeciálny rýchly systém uzamykania a odomykania dverí zvnútra bez použitia kľúča
 • 3 špeciálne pánty z nerezovej ocele zabezpečujúce dvere proti zosadeniu
 • 9 - bodový bezpečnostný systém
 • Kovanie bezpečnostných dverí v lesklom a matnom prevedení
 • Výplň dverného krídla - minerálna lisovaná vlna s tepelno - izolačnými, protihlukovými a protipožiarnymi vlastnosťami
 • Nerezová prahová doska
 • Oceľové výstuhy v oblasti hlavného zámku a bezpečnostných bodov
Rez bezpečnostných dverí Securido